Naše činnost

Mgr. Miroslav Synek

Mgr. Miroslav Synek

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před založením vlastní advokátní praxe působil v přední pražské advokátní kanceláři JUDr. Františka Gebauera, později CHS Partners. Jako samostatný advokát působí od 1.7.2002. V seznamu České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 09503.

Advokátní kancelář SYNEK-LEGAL se snaží poskytovat široké spektrum právních služeb, a to jak podnikatelským subjektům ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak občanům při všedních i méně běžných životních situacích. Hlavní specializací je trestní právo, rodinné právo a komplexní právní služby ve vztahu k nemovitostem.

Samozřejmostí je aktivní spolupráce se soukromými exekutory, soudními znalci, notáři, realitními kancelářemi apod. Při své činnosti advokátní kancelář spolupracuje i s jinými advokáty, zejména – s partnerskou advokátní kanceláří CHS LEGAL, s.r.o. a dále Mgr. Terezou Černochovou.

Právní zaměření

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v trestním řízení, včetně podávání řádných a mimořádných opravných prostředků,
 • právní pomoc před zahájením trestního stíhání,
 • zpracování rozboru věci a doporučení nejvhodnější strategie obhajoby,
 • shromáždění a vyhodnocení důkazů směřujících k posílení postavení klienta,
 • zastupování poškozených v trestním řízení,
 • příprava trestních oznámení,
 • ústavní stížnosti proti rozhodnutím v trestních věcech.

Nemovitosti

 • Koupě nebo prodej nemovitostí (rezidenčních nebo pro podnikání), kompletní právní servis včetně přípravy a připomínkování kupní smlouvy a další dokumentace, právní due diligence a úschovy kupní ceny,
 • nájem pozemků, budov, bytů a nebytových prostor,
 • smlouvy o výstavbě a prohlášení vlastníka,
 • smlouvy o věcném břemeni,
 • smlouvy o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu,
 • právní aspekty společenství vlastníků jednotek,
 • nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 • zajištění komplexní právních služeb pro realitní kanceláře a developery.

Korporátní právo

 • Zakládání a změny obchodních společností,
 • zápisy do obchodního rejstříku,
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů společnosti,
 • poradenství ve věcech vztahů mezi statutárními orgány a společníky či akcionáři.

Rodinné právo

 • Příprava předmanželských smluv,
 • zastupování u rozvodových řízení,
 • majetkové vypořádání mezi manžely,
 • úprava poměrů k nezletilým dětem,
 • stanovení výživného,
 • zastupování v dědickém řízení a problematika pořízení pro případ smrti.

Mimosoudní řešení sporu dle zákona o ochraně spotřebitele:

Odkaz ke stažení (PDF soubor)

Kontaktujte nás

Logo Synek Legal

Mgr. Miroslav Synek, advokát

Balbínova 223/5,
120 00 Praha 2

Kancelář: +420 222 512 179
Mobil: +420 602 404 645
E-mail: synek@synek-legal.cz

ČAK: 09503
IČ: 66252997
DS: bgrf4g